Vi tilbyr god mat av høy kvalitet både til kurs / konferanser, selskaper og leirer på Holmavatn.
Ta kontakt med Holmavatn for å få oversikt over hva vi tilbyr:
Telf. 476 50 203. eller mail holmavatn@nlm.no
Noen eksempler på produkter.

Følg oss på facebook for siste nytt.