I 2018 fylte Holmavatn 30 år. Med alderen følger vedlikeholdsbehov. Mye er gjort, men mye gjenstår også!
I 2015 ble taket på hovedbygget byttet pga. vannlekkasje. I 2016-17 fikk vi ny lekeplass, og selskapslokalene på internat «Nord» ble pusset opp. I løpet av 2018-19 renoverte vi to av internatene (sør og aust). I 2020 ble det «koronapause» for oppussing, men fikk ferdigstilt oppussing av aktivitetsrommet, og tetting av tak på tørrvarelageret. – I 2021 har vi renovert matsal, og pusset opp overnattingsrommene på «Nord».

Det gjenstår fremdeles mye, hovedbygget trenger videre oppgradering av både overnattingsrom og fellesrom, og deler av det elektriske anlegget samt vann og avløp må utbedres de kommende årene. Det knyttes usikkerhet til tilstand på tak på flere av internatene, og dette holdes under oppsyn, kanskje må det byttes tak på ett eller flere av byggene innen få år.

Koronaårene 2020 og 2021 har gitt oss betydelig inntektstap. 2020 landet greit, takket være stor giverglede. offentlig støtte, og utsettelse av planlagt vedlikehold. På grunn av et all denne støtten i 2020, og med forhåpninger om gjenåpning våren 2021, ble dette utsatte vedlikeholdet tatt jan-mars 2021. – Samtidig har gjenåpningen drøyd, og inntektstapene fortsatt.

Når dette skrives i begynnelsen av april 2021 er det stor usikkerhet rundt hvor mye, eller om vi i det heletatt, kan få av offentlig støtte knyttet til korona. Inntektstapene i årets tre første måneder er store, og det er foreløpig uvisst når vi kan gjenåpne helt.

I ett «normalt» år, er det i underkant av 1000 barn og unge, alene eller med familien, innom Holmavatn i NLM regi. Omtrent det samme antallet er innom på leirer/weekender i regi av andre organisasjoner/menigheter/forsamlinger. – Det er kostbart å holde bygningsmassen, foruten vedlikehold så utgjør også forsikringer og oppvarming betydelig beløp. Inntektene fra utleie dekker ikke dette fult ut, og vi er helt avhengige av gaver til driften.

ENKELTGAVER:

Enkeltgaver kan gis enten på konto 3000 35 23906, eller via vipps 83290 (velg kategori «gave» litt nede i menyen du får opp).

FAST GIVERTJENESTE:

Som fast giver kan du få skattefradrag! Du blir fast giver til NLM. Registrering og håndtering av persondata som trengs for at du skal få skattefradraget gjøres av NLM i henhold til deres retningslinjer for personvern. Du vil få oversikt over beløp som er gitt (årsoppgave) fra NLM. Har du andre avtaler om fast giver til andre enheter i NLM vil summen av disse komme samlet på samme årsoppgave. Pengene overføres til Holmavatn fra NLM. Les mer og registrer deg her.

DUGNAD: 

De siste årene har vi mer enn 3 årsverk med dugnadsinnsats! (En fast gjeng på 5-10 personer samles hver mandag for å bistå med vedlikehold og renovering, i tillegg er det dugnadshjelp ved servering og annet) Det er virkelig noe å takke for. Behovet er likevel tilstede for flere.
Har du mulighet til å være med på vedlikehold, servering, øvrig renhold, eller «litt av alt», så ta kontakt på holmavatn@nlm.no eller telefon 47 65 02 03 så vil legger vi deg til på vår «ringeliste». Vi trenger hjelp innen alle typer oppdrag, men for tiden søker vi særlig rekrutering av personer som kan være med på kjøkken og renhold i helgene.

Tusen takk!